ISO 45001

산업 보건 및 안전

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem nem csupán jogi kötelezettség minden vállalat számára, hanem alapvető etikai elv is, amely elősegíti a dolgozók jólétét és hozzájárul a vállalati sikerhez. A WISER Group tisztában van ezzel a felelősséggel, és az ISO 45001 munkavédelmi irányítási rendszer bevezetésével, auditálásával és tanácsadásával kíván hozzájárulni ügyfelei munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének folyamatos fejlesztéséhez. Mindezzel fejlesztheti a munkahelyi biztonság kultúráját, javíthatja a munkavédelmi teljesítményt és csökkentheti a munkahelyi balesetek és betegségek számát.

지체하지 말고 저희에게 연락하세요!

iso45001 표준

ISO 45001이 왜 중요한가요?

ISO 45001은 산업 보건 및 안전 관리 시스템의 프레임워크를 정의하는 국제적으로 인정받는 표준입니다. 이는 조직이 작업장 사고, 부상 및 질병을 예방하고 안전하고 건강한 작업 환경을 조성하도록 돕는 것입니다.

ISO 45001 서비스

소개 조언

Szakértőink segítséget nyújtanak az ISO 45001 rendszer személyre szabott kialakításában, bevezetésében és fenntartásában. Célunk, hogy egy olyan rendszert hozzunk létre, amely valódi értéket teremt a vállalat számára, nem csupán egy „pipa a listán”.

감사 서비스

정기적인 내부 및 외부 감사는 산업 보건 및 안전 시스템의 효율성을 지속적으로 개발하고 측정할 수 있는 기회를 제공합니다. 당사 전문가의 도움을 받아 잠재적인 위험을 식별하고 필요한 조치를 결정할 수 있습니다.

교육 및 지원

우리는 교육과 지원을 통해 귀사의 팀원이 표준의 요구 사항을 이해하고 적용하여 높은 수준의 작업장 안전 및 건강 보호를 유지하는 데 기여할 수 있도록 보장합니다.

프로세스는 어떻게 진행되나요?

  • Állapotfelmérés: Egyeztetés során felmérjük vállalatának jelenlegi helyzetét, munkavédelmi gyakorlatait és kihívásait.
  • Személyre szabott terv készítése: Az állapotfelmérés alapján kidolgozunk egy személyre szabott tervet, amely tartalmazza az ISO 45001 rendszer bevezetésének lépéseit, a szükséges képzéseket és az auditok ütemezését.
  • Bevezetés és képzés: Szakértőink segítenek a rendszer bevezetésében, és képzéseket tartanak a dolgozóknak a szabvány követelményeiről és a biztonságos munkavégzésről.
  • Auditálás és folyamatos fejlesztés: A rendszer bevezetése után rendszeres belső és külső auditokat végzünk, hogy értékeljük a rendszer hatékonyságát és azonosítsuk a továbbfejlesztési lehetőségeket.

맞춤형 조언

귀하의 비즈니스가 헝가리 산업 보건 및 안전 표준과 규정을 준수하도록 도울 수 있는 방법에 대해 논의할 수 있는 무료 상담을 요청하세요 .

ISO 45001에 투자해야 하는 이유는 무엇입니까?

  • 작업장 사고 및 질병 위험 감소: 작업장 위험은 정기적인 검토 및 개발을 통해 최소화될 수 있습니다.
  • 기업 평판 향상: ISO 45001 인증 기업은 산업 보건 및 안전에 대한 의지를 보여줍니다.
  • 직원 만족도 및 생산성 향상: 안전한 작업 환경은 직원의 복지를 향상시켜 간접적으로 업무 효율성을 향상시키는 데 기여합니다.

WISER 그룹을 선택하는 이유는 무엇입니까?

  • Személyre szabott megközelítés: Minden ügyféllel egyedi igények alapján foglalkozunk, hogy a legmegfelelőbb megoldást nyújthassuk.
  • Szakértői tudás: Csapatunkat tapasztalt szakemberek alkotják, akik mélyreható ismeretekkel rendelkeznek az ISO 45001 szabvány és a munkavédelem területén.
  • Folyamatos támogatás: A bevezetéstől az auditálásig és azon túl is készen állunk arra, hogy támogassuk vállalatát a munkavédelmi kihívások kezelésében.

우리의 파트너들

WISER 그룹에서는 작업장의 안전과 건강 보호가 모든 사람의 책임이라고 믿습니다. 협력을 통해 우리는 법적 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 직원의 복지를 개선하고 회사의 성공을 높이는 데 기여합니다.

ko_KRKO